Behandelaanbod

Psychologenpraktijk Kessen werkt met evidence based behandelingen die gebaseerd zijn op de richtlijnen van het Trimbos instituut. Er wordt middels een cliëntgerichte manier behandeld, zodat er altijd sprake is van maatwerk en de behandeling aansluit bij uw hulpvraag.

Voorbeelden van behandelmethoden waarmee gewerkt wordt zijn: EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing), ACT (Acceptance en Commitment Therapy), Cognitieve gedragstherapie, Interpersoonlijke therapie en schemagerichte therapie.

Daarnaast kan ook e-health (internet therapie) worden ingezet, om u zoveel mogelijk te ondersteunen tussen de behandelgesprekken door en om de behandelresultaten te vergroten.