Kosten

Vergoedingen

Psychologische behandelingen binnen de Generalistische Basis ggz worden in principe vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekeraar. Deze behandelingen gaan wel ten koste van uw eigen risico, dat in 2021 vastgesteld is op 385 euro. Het kan zijn dat u zelf uw eigen risico heeft opgehoogd. Mijn advies is om voor aanvang van de behandeling uw zorgpolis te raadplegen of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar, om niet voor verrassingen te komen staan.

Om uw behandeltraject vergoed te krijgen, is een verwijsbrief van de huisarts nodig en een diagnose. Tijdens het intake gesprek zal met u bekeken worden of u aan deze voorwaarden van de zorgverzekeraar voldoet. Enkele diagnosen die niet meer door de zorgverzekeraar worden vergoed zijn onder andere: aanpassingsstoornissen, relatieproblematiek en studieproblemen. Voor meer en uitgebreidere informatie kunt u hiervoor terecht bij uw zorgverzekeraar. Let ook goed op als u bijvoorbeeld een budgetpolis heeft. Het zou kunnen dat uw behandeling dan niet (volledig) wordt vergoed. Ook in dit geval kunt u het beste uw polis goed nakijken en/of contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Psychologenpraktijk Kessen heeft voor 2021 een contract afgesloten met de volgende zorgverzekeraars: CZ, VGZ, Zilveren Kruis, Menzis, ONVZ, Eno, Caresq, DSW en alle gelieerde zorgverzekeraars.

Na afronding van uw behandeltraject, zal de behandeling direct bij uw zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Mocht er nog eigen risico open staan, dan krijgt u hier via uw zorgverzekeraar bericht van.

Tarieven

De zorgverzekeraars onderscheiden verschillende producten (behandeltrajecten) afhankelijk van de aard, ernst, beloop en complexiteit van de klachten. Deze producten zijn:

Product

Maximale NZa tarief 2021 in euro’s

Kort

522,13

Middel

855,01

Intensief

1434,96

Onvolledig

228,04

De tarieven die worden gehanteerd, zijn gebaseerd op de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het jaar van de startdatum van uw traject is bepalend voor het tarief gedurende het gehele traject. Het uiteindelijke bedrag dat voor uw behandel traject wordt gedeclareerd bij de zorgverzekeraar, is afhankelijk van de contract afspraken met uw zorgverzekeraar (variërend tussen de 80 en 90 % van het NZa tarief).

Coaching tarieven

Als de behandeling van uw klachten niet door uw zorgverzekeraar wordt vergoed, als uw klachten niet aan de criteria voldoen om een officiële diagnose te kunnen stellen of indien u uw behandeling zelf wilt betalen, kunt u toch in behandeling komen. De tarieven die dan gelden zijn 90 euro per uur.

Annuleren van afspraken

Als u onverhoopt verhinderd bent en u uw afspraak niet kunt nakomen, dient u deze afspraak minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Als een afspraak te laat wordt afgezegd of niet wordt afgezegd, dan wordt een deel van de kosten (à 40 euro) bij u in rekening gebracht. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.